ΙΑΤΡΕΙΟ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΥ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΥ

Περιγραφή

Ο επανασχεδιασμός του χώρου ενός ιατρείου είναι πάντοτε μια πολύπλοκη διαδικασία καθώς κανείς οφείλει να  λάβει υπόψι του τις επιθυμίες του πελάτη, αλλά ταυτόχρονα να μπορεί να ελιχθεί ανάμεσα σε μια ελπιδοφόρα και γενναία αισθητικά άποψη.

Ο χώρος μελετήθηκε για να φιλοξενεί ενα ιατρείο ορθοδοντικού, που δέχεται ασθενείς διαφορετικών ηλικιών και για το λόγο αυτό η μεγάλη αίθουσα αναμονής χωρίστηκε σε επι μέρους ζώνες - γωνιές. Οι χώροι επικοινωνούν οπτικά αλλά και ξεχωρίζουν.

Διατηρήθηκαν και επανασχεδιάστηκαν οι χώροι γραφείου και ορθοδοντικών εδρών καθώς και οι αποθηκευτικοί χώροι και το λουτρό.