ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Περιγραφή

Μελέτη, κατασκευή  και πώληση ακινήτων, σε ιδιόκτητα οικόπεδα, στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική.