ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΛΑΡΙΣΑ

Περιγραφή

Ο σχεδιασμός μιας έκθεσης αυτοκινήτων, παρά τις περιορισμένες σχεδιαστικά δυνατότητες, αποτελεί ένα τόπο αισθητικής πρόκλησης.

Στα πλαίσια αυτά, η έκθεση αυτοκινήτων επανασχεδιάζεται με νέα, φρέσκα υλικά και χρώματα, ώστε να αντανακλά τις τάσεις του σύγχρονου σχεδιασμού.