ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΕ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΡΙΟ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΗΡΤΕΟ ΚΤΙΡΙΟ                ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Περιγραφή

Πρόκειται για διαμέρισμα δευτέρου ορόφου 100τ.μ., σε διατηρητέο κτίριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, κτισμένο το 1930.

Το διαμέρισμα μελετήθηκε και επανασχεδιάστηκε μερικώς με άξονα την βέλτιστη οργάνωση του εσωτερικού χώρου, διατηρώντας τον αρχικό χαρακτήρα του.

Για το λόγο αυτό το σύνολο των εσωτερικών και εξωτερικών κουφωμάτων, καθώς και το ξύλινο δάπεδο συντηρούνται με ιδιαίτερη μέριμνα. Το ιδιαίτερο δάπεδο της κουζίνας με το χαρακτηριστικό τσιμεντοπλακάκι αποξηλώνεται και αντικαθίσταται με νέο, επιλογής του ιδιοκτήτη.